skorpion

1 Wynik / Strona 1 z 1

Tło

Wiadomości

Poznaj charakter swojego znaku zodiaku (część III)

Każdy że znaków posiada unikalny i wyjątkowy zbiór cech charakterystycznych, swoje mocne i słabe strony oraz jasne i ciemne oblicza. Dziś w bardzo ogólny i zwięzły sposób przybliżę Wam moje spostrzeżenia na temat każdego ze znaków zodiaku. Waga (23.09 – 22.10)Wagi są dystyngowane, eleganckie, kulturalne i dyplomatyczne. Mówi się o nich, że to urodzeni mediatorzy. Zawsze dążą do równowagi i sprawiedliwości. Wagi są rozsądne, świetnie słuchają innych i zawsze biorą pod uwagę inny punkt widzenia. Wypowiadają się jasno i zrozumiałe. […]

today2024-02-03 1

0%