REGULAMIN PREZENTERA/DJ’A RADIA FORTE:

1. Prezenterem naszego radia może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia i pozytywnie przejdzie przesłuchanie.

2. Warunkiem przyjęcia do ekipy radia jest przesłanie formularza zgłoszeniowego [zakładka „Współpraca”] oraz linku do próbki swoich możliwości prezenterskich.

3. Każdy nowo przyjęty członek ekipy jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Prezentera w czasie audycji cechuje wysoka kultura osobista.

5. Prezenter poświęca min. 2 godz. tygodniowo na prowadzenie audycji [w przypadku niewygranych godzin prezenter zgłasza administratorowi powód tego lub np. niestawienia się na audycji].

6. Prezenter zobowiązany jest do wpisania się w ramówkę przed planowana audycją.

7. Przed każdym wejściem na antenę należy sprawdzić swoje ustawienia i opisy zgodne z ustawieniami radia i tytułem audycji.

8. Prowadzący audycję o danej godzinie powinien stawić się 10 min przed audycją w celu ewentualnego kontaktu z osobą poprzedzającą.

9. Zakaz reklamowania na audycji innych stacji radiowych, jak i stron www, za wyjątkiem partnerów naszego radia itp.

10. Zakaz używania niecenzuralnych, jak i wulgarnych słów podczas audycji.

11. Zakaz prezentowania do godz. 22.00 utworów o niecenzuralnej treści [nawet jeśli słuchacz nalega na jego emisję].

12. Prezenter Radia Forte nie może być równocześnie prezenterem na innym radiu internetowym [nie dotyczy audycji gościnnych].

13. Prezenter chcący zagrać audycję gościnną na innym radiu informuje o tym administratora.

14. Wszelkie powierzone hasła prezenterom pozostają do wiadomości tylko i wyłącznie jego samego i nie mogą być przekazane osobom trzecim.

15. Zebrania z administratorem radia są obowiązkowe dla każdego członka ekipy.

16. Urlop prezenterski należy uprzednio zgłosić administratorowi radia, a dopiero później oznaczyć go w panelu radiowym.

17. „Sety” prezentujemy po godz. 22.00.

18. O ewentualnym usunięciu prezentera z radia decyduje administrator radia.

19. Podczas prowadzenia audycji zabrania się czytania numerów telefonów, jak i numerów GG.

20. Prezenter może na swojej audycji podać swój fanpage.

21. W ciągu 15 minut od rozpoczęcia audycji należy uruchomić konsolę pozdrowień oraz radiowe GG. O fakcie uruchomienia należy poinformować słuchaczy na antenie.

22. W przypadku problemów na audycji typu: trzeszczenie, zły mikrofon, zakłócenia, złe zachowanie itp. administrator ma prawo zdjąć emitującego z audycji i wyjaśnić powód tego czynu.

23. Prezenter jest zobowiązany czytać napływające na konsolę pozdrowień treści o tematyce niewulgarnej i nieobraźliwej.

24. Jeśli masz jakiś problem, skontaktuj się z administratorem radia.

25. W przypadku mającej nastąpić kolejnej audycji przez innego prezentera należy go zapowiedzieć na antenie radia przez zakończeniem własnej audycji. W przypadku braku kolejnej osoby należy powiadomić słuchaczy, że na antenę wchodzi Autopilot-FORTUSIK.

26. Prezenter radia nie pobiera za grę żadnego wynagrodzenia, robi to dla własnej przyjemności.

Administracja Radia Forte